dạy khởi nghiệp

Tìm một mentor tốt giúp khởi nghiệp bằng cách nào

Mentor word cloud written on a chalkboard Sau khi tìm được người thầy tiềm năng, hãy trình bày thật ngắn gọn, súc tích mục tiêu của bạn cho đến bạn tạo được sự gắn kết nhất định – dù phải mất nhiều tháng. Nếu người này là một trong số 20 người thầy có thể giúp bạn đạt được ước mơ của