Quản Trị

CEO 26 tuổi và bí quyết lãnh đạo đáng để học tập

w620h405f1c1-files-articles-2015-1087127-daniel-houghton-1425605417922 Thử thách đầu tiên của Daniel Houghton là phải giảm gần 20% nhân sự của Lonely Planet trên toàn cầu. Nhưng cũng chính từ nhiệm vụ đó, người có tuổi đời trẻ nhất công ty này đã thổi một luồng gió mới vào toàn bộ tổ chức, với việc thiết lập một hệ thống phương

Để “sống chung” với sếp trẻ tuổi hơn phải biết những điều này

w620h405f1c1-files-articles-2015-1087319-old-young-coworker-1426470641349 Hãy cống hiến những kinh nghiệm (về kỹ năng làm việc hoặc mở rộng mối quan hệ) của bản thân cho nhóm làm việc mà vị sếp mới đang cố gắng xây dựng, hãy cho họ biết bạn sẵn sàng hỗ trợ họ. Điều này chứng tỏ bạn là một thành viên năng nổ, sẵn

Phải biết nói KHÔNG nếu bạn Muốn CÓ nhiều thứ trong công việc

no Hãy dành thời gian để suy nghĩ trước khi gắn kết với một dự án mới, và trước khi bạn nói không, hãy cân nhắc tới sự phân nhánh tại công ty. Bằng cách chấp nhận và thực hiện nhiều nhiệm vụ, những nhân viên cấp dưới có cơ hội để chứng tỏ bản thân.