tập trung trong công việc

Làm thế nào để có thế rèn luyện khả năng tập trung

ren-luyen-kha-nang-tap-trung Sử dụng điện thoại, tin nhắn, mail cá nhân lại là lý do chủ yếu khiến bạn mất tập trung. Hãy đặt chế độ rung cho máy khi bắt đầu làm việc. Nếu bạn có nhiều tài khoản, sim điện thoại chỉ sử dụng phương tiện ngoài công việc vào một thời điểm nhất định

Phải biết nói KHÔNG nếu bạn Muốn CÓ nhiều thứ trong công việc

no Hãy dành thời gian để suy nghĩ trước khi gắn kết với một dự án mới, và trước khi bạn nói không, hãy cân nhắc tới sự phân nhánh tại công ty. Bằng cách chấp nhận và thực hiện nhiều nhiệm vụ, những nhân viên cấp dưới có cơ hội để chứng tỏ bản thân.