giao tiếp với sếp

Để “sống chung” với sếp trẻ tuổi hơn phải biết những điều này

w620h405f1c1-files-articles-2015-1087319-old-young-coworker-1426470641349 Hãy cống hiến những kinh nghiệm (về kỹ năng làm việc hoặc mở rộng mối quan hệ) của bản thân cho nhóm làm việc mà vị sếp mới đang cố gắng xây dựng, hãy cho họ biết bạn sẵn sàng hỗ trợ họ. Điều này chứng tỏ bạn là một thành viên năng nổ, sẵn