thất bại khi khởi nghiệp

Phải hiểu 20 nguyên nhân thất bại sau nếu bạn muốn thành công

success-1414640827093 Người không tận dựng cơ hội nói chung phải nhận lấy những gì còn sót lại khi người khác đã chọn xong. Sự thận trọng quá mức cũng tệ hại như sự bất cẩn. Cả hai đều là những trạng thái cực đoan cần tránh. Cuộc đời bản thân nó đầy những cơ hội cho

Khiến chúng ta nợ nần trong kinh doanh chính vì những nguyên nhân này

phasan1-baophapluat_oqdn-jpg Sau khi trải qua giai đoạn trứng nước mới khởi sự và thấy rằng các nguyên tắc này quá chặt chẽ và có phần hạn chế kinh doanh tăng trưởng, doanh nghiệp có thể từ từ nới lỏng sợi dây thừng một chút và tận hưởng không khí tự do với khoản dự trữ tiền