tầm quan trọng của email

Sử dụng email trong công việc như thế nào cho hiệu quả

b6nhaku Mail chia sẻ thông tin. Nếu Lãnh đạo gửi mail chia sẻ thông tin nào đó thì trước tiên bạn hãy cảm ơn và nếu có thể hãy nêu quan điểm của mình về thông tin Lãnh đạo chia sẻ. Ví dụ: “Em cảm ơn Sếp đã chia sẻ! Thông tin rất bổ ích, nó