sự thật về oán giận

Chúng ta phải chấp nhận những sự thật này

1-64237263-1423492302418 Hãy nếm thử lời nói của mình trước khi tuôn ra. Lời nói làm tổn thương và gây sẹo nhiều hơn bạn nghĩ, vì vậy hãy ” nghĩ ” trước khi nói. Và nên nhớ, những điều bạn nói về người khác cũng nói lên tất cả về chính bạn. 1. Một số quan hệ