chăm sóc khách hàng hiệu quả

Chuyên viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp có những tố chất gì

item_s11247 Ngoài lắng nghe bạn cũng cần trả lời nhanh những thắc mắc của khách hàng. Khi họ đã tin và tìm đến bạn nghĩa là họ mong được phục nhanh nhất và tốt nhất. Vì vậy hãy trả lời cho họ ngay khi bạn nhận được câu hỏi bằng bất kỳ hình thức nào nào