Khởi Nghiệp

Định vị thương hiệu cho start-up bằng mô hình rất hay này

start-up-1416455964-1417162440486 Có hàng tá lý do các công ty start-up đưa ra để biện minh cho việc không đầu tư phát triển thương hiệu. Phần lớn trong số đó là những lý do liên quan đến ngân sách và thời gian: “Chúng tôi không có đủ tiền để làm thương hiệu”, “Tôi không có thời gian