khởi nghiệp thời hiện đại

Góc nhìn về khởi nghiệp và những thứ đáng suy ngẫm

aaeaaqaaaaaaaafjaaaajdlmmjgxzjhklwe3yzatngfkoc1injfkltm3ngy2yteyy2q4mw Với số vốn ban đầu là 2.000 USD – số tiền tiết kiệm sau cả một mùa hè lao động vất vả, ông đã dồn cả vào việc xây dựng Buffalo Tour – với mũi nhọn là sản phẩm du lịch mạo hiểm kết hợp với trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng. Hai: